Home » วิทยาเขต

วิทยาเขต

  1. ระบบโรงเรียนนานาชาติเวลส์
  2. วิทยาเขต
  3. ภาพรวม
  4. พันธกิจ, วิสัยทัศน์
  5. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส บางนา
  6. โรงเรียนนานาชาติเวลส์ สาขาอ่อนนุช
  7. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ทองหล่อ

ระบบโรงเรียนนานาชาติเวลส์

ยุคปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การจัดการศึกษาในระบบนานาชาติจึงต้องจัดการศึกษาให้มีการสมดุล การสอนไม่เป็นเพียงแต่การปฏิบัติตามหน้าที่แต่ยังดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ในการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กต้องมีการสะสมประสบการณ์ที่ดี โรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนแต่ละคนมีความโดดเด่น ที่แตกต่างกัน โรงเรียนจึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพตนเองและผู้อื่น เปิดใจยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียนซาบซึ้งในวัฒนธรรมของตน มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาทัศนคติและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต

Bang Na Campus (Nursery – Grade 5)
Bangna Campus

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช ได้มอบใบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เป็นรุ่นแรก ที่ได้จบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2554 – 2555 โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้ขยายสาขาใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งสาขา
ในนามโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส สาขาบางนา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ซอย 62 ปัจจุบันมีนักเรียน 3 สาขารวมกว่า 750 คน
โดย ปี พ.ศ. 2556-2557

Thong Lor Campus (Nursery – Grade 2)
Thong Lor Campus

วิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการรับประกันคุณภาพโรงเรียนระดับโลก Western Association of Schools and Colleges (WASC) และเป็นสมาชิกของ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยInternational Schools Association of Thailand (ISAT) ที่มีการเตรียมหลักสูตรการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบอเมริกัน ทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ในกลุ่มโรงเรียนนนานาชาติ ทั้งในและนอกประเทศ ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม อาทิเช่น บาสเกตบอลฟุตบอลวอลเล่ย์บอล แบดมินตันว่ายน้ำ และเทเบิลเทนนิส นอกจากนี้นักเรียนยังร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเกมหมากรุก และศิลปะการแสดงต่างๆ รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมการกุศลประจำปีการเยี่ยมมูลนิธิสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เป็นตัวแทนอาสาสมัครในการปลูกป่าเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีความรักเอื้ออาทร สามารถถ่ายทอดต่อรุ่นหลังได้ดี

On Nut Campus (Grade 1 – Grade 12)
On Nut Campus

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถเยี่ยมชมสถาบันของเราทั้ง 3 สาขา ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส มายังสถานีอ่อนนุช สถานนีทองหล่อ หรือใช้ทางด่วนมายัง 3 สาขาได้