Home » โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ทองหล่อ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ทองหล่อ

 1. ระบบโรงเรียนนานาชาติเวลส์
 2. วิทยาเขต
 3. ภาพรวม
 4. พันธกิจ, วิสัยทัศน์
 5. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส บางนา
 6. โรงเรียนนานาชาติเวลส์ สาขาอ่อนนุช
 7. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ทองหล่อ

Quick Facts

 • – ก่อตั้ง: ปีพ.ศ. 2544
 • – ระดับชั้น:  ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • – สถานที่ตั้ง : สุขุมวิท ซอย51
 • – อีเมลล์ : wells51@wells.ac.th
 • – โทรศัพท์ติดต่อ : (66)02-662-5980-2
 • – ผู้บริหารโรงเรียน : คุณโกน่า  นารูล่า ( Ms. Gona  Narula)
 • – จำนวนนักเรียนในปีพ.ศ. 2556 – 2557:245คน (ในปีพ.ศ. 2555 – 2556:209 คน )
 • – จำนวนบุคลากรในปีพ.ศ. 2556 –2557 : 48 คน (ในปีพ.ศ. 2555 – 2556:32 คน )

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลสาขาทองหล่อ

ดิฉันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลส์ สาขาทองหล่อ ซึ่งดิฉันเคยผ่านการเป็นครูและฝ่ายบริหาร สาขาทองหล่อมาเป็นเวลานาน เมื่อหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้เร่งเห็นศักยภาพการพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศไทย เติบโตของเวลล์ส เห็นได้การจากการเพิ่มของจำนวนนักเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเวลล์สเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทย และยังเป็นโรงเรียน ที่มีมาตรฐานการศึกษาสากลเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่กำลังเลือกโรงเรียนเพื่อบุตรหลานของท่าน ให้ได้มีโอกาสที่ดีในการประสบความสำเร็จทางการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2556 – 2557 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส สาขาทองหล่อ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กว่า 200 คน ด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงมีการเพิ่มอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ในปัจจุบันนี้ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส เป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ โรงเรียนที่มีนักเรียนอนุบาลจำนวนเยอะที่สุดในกรุงเทพฯ ทางโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส วางรากฐานและจัดระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเปิดโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส สาขาบางนา และการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช พวกเราได้มีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันควบคู่ไปกับพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก หลักสูตรขั้นปฐมวัยของโรงเรียนมิใช่เพียงสร้างพื้นฐานทางทักษะการคิดคำนวณ หรือความสามารถในการอ่าน การเขียนเท่านั้น แต่เรายังสอนเกี่ยวกับสังคม ศิลปะ และทักษะทางกายภาพต่อนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นสู่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ซึ่งนักเรียนของเราได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่

ดิฉันขอเป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส สาขาทองหล่อ ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ พร้อมให้บริการดูแลท่านเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์สได้ตลอดเวลา หากท่านสนใจและพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส สาขาทองหล่อ