Home » โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช

โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช

 1. ระบบโรงเรียนนานาชาติเวลส์
 2. วิทยาเขต
 3. ภาพรวม
 4. พันธกิจ, วิสัยทัศน์
 5. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส บางนา
 6. โรงเรียนนานาชาติเวลส์ สาขาอ่อนนุช
 7. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ทองหล่

Quick Facts

 • – ก่อตั้ง: ปีพ.ศ.2549
 • – ระดับชั้น : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • – สถานที่ตั้ง: สุขุมวิทซอย 85-87
 • – อีเมลล์ : wells85@wells.ac.th
 • – โทรศัพท์ติดต่อ : (66)02-730-3366
 • – ผู้บริหาร : คุณเรย์ เดอลา ปีน่า Ray de la Peña
 • – จำนวนนักเรียนปี พ.ศ. 2555 – 2556: 485 คน
 • – จำนวนบุคลากรปี พ.ศ. 2555 – 2556 : 65คน

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช

ขอต้อนรับกลับสู่ปีการศึกษาใหม่ ผมเชื่อมั่นว่ามีช่วงเวลาที่ดีตอนปิดภาคเรียน กับครอบครัวของพวกคุณ

โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส มีนักเรียนที่จบจากสถาบันไปแล้วหลายรุ่น และได้ไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่นมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ยูซีแอมหาวิทยาลัยไรซ์มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน – เมดิสัน และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (ท่านสามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยได้)

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – ปัจจุปัน มีนักเรียนรวมทั้ง 3 สาขา เป็นจำนวนมากกว่า 900คน จากประวัติของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้บอกกล่าวเบื้องต้นแล้ว ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้มีการนำระบบIBO ที่ใช้ทั่วโลก มาใช้ในโรงเรียน ซึ่งเป็นระบบที่มีความมั่นใจว่า นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนระบบ IBO และนักเรียนพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ

ผมขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการตอบรับที่ดีเพื่ออนาคตการศึกษาของบุตรท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะตั้งใจและพร้อมช่วยส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ให้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรและคณะอาจารย์ของเวลล์สอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ให้มีการพัฒนาทักษะของนักวิชาการด้านการศึกษา และส่งเสริมให้ได้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นที่ยอมรับว่า พวกเราปรารถนาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนของเรา รวมถึงการนำหลักสูตร IB มาใช้เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักเรียนของเรา นักเรียนได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลใหม่ ๆ และมีประสบการณ์เรียนรู้แบบใหม่ที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนของพวกเราได้เป็นนักคิด และรู้จักการแก้ปัญหา พร้อมสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นพลเมืองของโลก

และเช่นเคย หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ในการปรับปรุงแก้ไข โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยินดีให้การต้อนรับเสมอ

อีกครั้งขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในเวลล์ส และผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

Aloha!

Mr. Ray D. de la Peña, Headmaster